Skip to content

Werkwijze

Stap 1: Aanmelden

U kunt zich vrijblijvend aanmelden via het aanmeldformulier door uw gegevens in te vullen en uw gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen voor de Thamba Coaching website. Zodra uw account goed is gekeurd kunt u op deze website inloggen onder 'aanmelden'. Er komen dan twee kopjes vrij: 'sessie volgen' en 'sessie inplannen'. 

Stap 2: De intake

Bij Thamba Coaching wordt er gecommuniceerd tussen de cliënt en de psycholoog via een specifiek op de zorg gerichte beveiligde chatfunctie van KPN of telefonisch. Klik op het kopje 'sessie volgen' en volg de instructies om uzelf te registeren voor deze beveiligde chatfunctie. Hier krijgt u het intakeformulier toegezonden. Deze stuurt u ingevuld retour via ditzelfde medium.

Stap 3: Het coachingsvoorstel

Op basis van de intake wordt een op maat gemaakt coachingsvoorstel gedaan met de bijbehorende offerte. Vanzelfsprekend kunnen hier op uw aanwijzingen aanpassingen in worden aangebracht, zodat het coachingstraject naadloos op uw situatie aansluit.

Stap 4: Betaling en starten

Na uw akkoord op de offerte en de betaling van de (eerste) factuur kunt u dezelfde werkdag starten met het coachingstraject.

Stap 5: De sessies

Om een sessie te volgen gaat u naar 'sessie volgen' en kiest u met welk apparaat u de beveiligde chatfunctie wilt openen. U kunt desgewenst het programma en de apps downloaden en vanuit daar de chat openen. De sessies krijgt u via dit medium toegezonden, waarna u deze kunt volgen, invullen en terugzenden.
Als u de sessies telefonisch wilt doen kan dat natuurlijk ook.

Stap 6: Sessies inplannen

Zodra u een sessie heeft afgerond en teruggezonden geeft u bij 'sessie inplannen' in de online agenda van Thamba Coaching  aan wanneer u een reactie van uw psycholoog wilt ontvangen. Zo worden dubbele afspraken voorkomen en weet u wanneer u uw traject kunt vervolgen.
Na een telefonische sessie kunt u bij 'sessie inplannen' kiezen wanneer u uw volgende afspraak wilt inplannen.

Stap 7: De begeleiding

Bij de online coaching krijgt u een reactie op de sessie die u heeft ingezonden met daarbij indien van toepassing tips, ondersteuning, sturing, bevestiging en/of aanmoedigingen. Tevens ontvangt u direct de volgende sessie, zodat u uw traject op het door u gewenste moment kunt voortzetten.

Stap 8: De afsluiting

U kunt er voor kiezen om het coachingstraject af te sluiten met een reflectie sessie waarin u terugkijkt hoe u zich heeft ontwikkeld en kijkt wat u mee neemt na het afronden van het traject.  Deze sessie wordt van harte aanbevolen, omdat het als prettig kan worden ervaren om een echte afronding te hebben alvorens het traject af te sluiten. Tot slot zult u een formulier toegezonden krijgen waarin u het traject kunt evalueren en waarin u, indien gewenst, een review voor de website kunt achterlaten.

Korte bondige sessies:

In tegenstelling tot vele andere behandelingen zijn de online coaching sessies van Thamba Coaching kort, bondig en gefocust op één onderwerp. U bent gemiddeld 15 tot 30 minuten bezig met een sessie. Hierdoor bent u intensief bezig met uw ontwikkeling, kunt u focussen op elke stap van het traject en wordt u intensief begeleidt. Lange sessies kunnen veel tijd en energie kosten en dat vergroot de kans op het dalen van de motivatie om het traject af te maken. Doordat het korte sessies zijn blijft u gefocust, gemotiveerd en werkt u vaker en concreter aan de problematiek waar u tegenaan loopt.

Cognitieve gedragstherapie:

De sessies zijn gebaseerd op het principe van cognitieve gedragstherapie. Hierin staat centraal hoe u gebeurtenissen ervaart en welke gedachten en welke herinneringen u heeft aan en over specifieke situaties. Kenmerkend van deze techniek is dat niet de gebeurtenis de gevoelens, gedachten en handelingen beïnvloedt, maar dat u de gebeurtenis op een bepaalde manier bekijkt waardoor de gebeurtenis als zodanig wordt ervaren. Door middel van de sessies onderzoekt u wat u denkt en waardoor u zo denkt. U gaat onderzoeken of dit realistisch is of dat er sprake is van een disfunctionele denkstijl. Door de situaties opnieuw te bekijken en te beoordelen kan er een functionele denkstijl worden aangeleerd, waardoor u niet alleen realistischer denkt, maar dit ook merkt in wat u voelt en hoe u handelt. Een vicieuze cirkel kan met deze techniek worden doorbroken.

"Een reis van duizenden mijlen begint met één enkele stap"