Skip to content

Trajecten

U bent uniek, evenals uw situatie en de manier waarop u de situatie ervaart. Er wordt niet met standaard trajecten gewerkt bij Thamba Coaching. Elk traject wordt op maat gemaakt, zodat het passend is bij uw situatie en bij uw behoeften en wensen. Op deze manier besteedt u uw tijd en energie in ontwikkeling op de vlakken die u wenst te ontwikkelen in plaats van energie te verspillen aan thema's die u al onder controle heeft of die in het geheel niet van toepassing zijn op u.

 

De thema’s waaruit een coachingstraject kan worden opgebouwd zijn:

Burnout
Met burnout wordt bedoeld het letterlijk opgebrand zijn en geen energie meer over hebben om te werken, leuke dingen te ondernemen of de problemen op te lossen. Kenmerkend is dat de balans tussen inspanning en ontspanning verdwenen of verstoord is. Hier ligt de situatie waarin u zich bevindt aan ten grondslag, maar ook hoe u met deze situatie omgaat. Door te ontdekken wat uw behoeften en uw grenzen zijn en hiernaar te handelen kunt u de klachten doen afnemen en een nieuwe burnout vroegtijdig herkennen en afwenden. Burnout wordt vaak enkel gerelateerd aan overbelasting op de werkvloer, maar ook door een verstoorde prive situatie kan een burnout ontstaan.

Voor wie
Bij een eerste burnout of bij lichtelijke klachten kan online coaching worden aanbevolen. Bij een (zeer) gecompliceerde burnout wordt aangeraden om intensievere hulp te zoeken. Twijfelt u of online therapie geschikt is voor u? Meldt u dan aan voor de vrijblijvende intake, zodat wij samen kunnen onderzoeken of deze vorm van hulp bij uw situatie past.

Sessies

 • Inventarisatie van de klachten op lichamelijk, geestelijk en gedragsmatig vlak.
 • Welke factoren op uw werk en/of in uw privésituatie spelen een verstorende rol?
 • Welke factoren kunnen u juist ondersteunen tijdens aanpakken van de burnout?
 • Welke persoonlijkheidseigenschappen kunt u inzetten om van de klachten af te komen en welke eigenschappen houden de klachten juist in stand?
 • De eisen die mensen met burnoutklachten zijn zichzelf stellen zijn vaak hoog, maar is dat wel terecht en noodzakelijk?
 • Een gestructureerde dagindeling is een manier om binnen uw grenzen te blijven.
 • Leefregels worden in de jeugd aangeleerd en deze strikte (en vanzelfsprekend voelde) regels worden in de volwassenheid trouw uitgevoerd, maar werken deze regels eigenlijk wel voor u?

De burnout sessies kunnen gecombineerd worden met sessies uit alle andere thema’s.

Check moment
Deze check of checks kunnen in een coachingstraject worden toegevoegd. In deze check wordt gevraagd hoe het met u gaat op dat moment, er wordt gekeken of er nog iets gebeurd of veranderd is in uw situatie, maar ook wordt gekeken hoe u het tot dan toe ervaart. Als u de check(s) doet in een langer traject wordt ook terug gegrepen op hetgeen al geleerd is om te kijken of het u lukt de nieuwe vaardigheden toe te passen. Tot slot wordt de tussentijdse check ingezet om te kijken of er vooruitgang geboekt is.

Voor wie
Iedereen die een coachingstraject volgt.

Sessies

 • Check moment.

De check moment sessies worden van harte aanbevolen na elke +/- 10 sessies van elk coachingstraject.

Evaluatie
Zodra u uw coachingstraject heeft afgerond krijgt u de mogelijkheid om het traject te evalueren. Hierin wordt onder andere gecontroleerd of u voldoende informatie heeft gehad en of u voldoende ondersteuning heeft ervaren. Natuurlijk wordt er ook gekeken naar uw resultaten. Zijn de klachten of problemen verminderd of misschien zelfs verdwenen of loopt u nog tegen zaken aan? Ook kunt u het traject met een cijfer beoordelen. Tot slot kunt u een review voor de website schrijven.

Voor wie
Voor iedereen die een coachingstraject heeft gevolgd.

Uw mening wordt zeer gewaardeerd, dus vanzelfsprekend is de evaluatie kosteloos.

 

Fobie
Angst heeft een nuttige functie, maar als je ten onrechte angst ervaart kan het een flinke belemmering opleveren. Kenmerkend bij een fobie is dat er angst voor iets specifieks is waarbij de angst onredelijk en niet nuttig is. Als deze angst je in het dagelijks leven beïnvloedt en beperkt dan spreekt men van een fobie. Het gevolg kan zijn dat je activiteiten of handelen vermijdt om de angst te vermijden.

Voor wie
Iedereen die te maken heeft met een fobie en die deze in de eigen omgeving met ondersteuning wil aanpakken.

Sessies

 • Nagaan of er sprake is van een fobie.
 • Gevolgen na aanleiding van de fobie.
 • Doelen stellen.
 • Nagaan hoe ervaringen effect hebben op uw angst.
 • Kennismaken met de Angstcirkel.
 • Een oefenplan ontwikkelen.
 • Het oefenenplan ten uitvoer brengen.
 • Het oefenen evalueren.

De fobie sessies kunnen gecombineerd worden met sessies uit alle andere thema’s.

Hulpmiddelen
Deze hulpmiddelen zijn gericht op het in kaart brengen en het toetsen van gedachten, gevoelens en gedrag. Kenmerkend aan cognitieve gedragstherapie, de methode waarop de coaching gebaseerd is, is dat het men anders naar een situatie laat kijken, waardoor men de situatie anders ervaart. Dit klinkt simpel, maar bedenk dat hoe u denkt, voelt en handelt in een situatie niet voor niets is. Als het niets positiefs zou brengen zou u het niet doen. Desondanks kan het uiteindelijke gedrag wel negatief voor u werken. Met deze hulpmiddelen leert u hoe u kunt ontdekken wat realistisch is en wat uw eigenlijke behoeften zijn, zodat u daarnaar kunt handelen. 

Voor wie
De hulpmiddelen kunnen los worden aangeboden voor mensen die een klein steuntje in de rug nodig hebben, maar de hulpmiddelen kunnen ook in combinatie met andere thema’s worden ingezet voor een volwaardig coachingstraject. Twijfelt u of online coaching geschikt is voor u? Meldt u dan aan voor de vrijblijvende intake, zodat wij samen kunnen onderzoeken of deze vorm van hulp bij uw situatie past.

Sessies

 • Het gedachteschema.
 • Een recent moment van spanning bekijken.
 • Een gedragsexperiment.
 • Dagboeken (gebeurtenissen, gedachten, gevoel, stress, pieker, energie, ontspanning, doelen, angst, woede, slaap, eet, beweeg, middelen, waarden, positiviteit en inspiratie).

De hulpmiddelen sessies kunnen gecombineerd worden met sessies uit alle andere thema’s.

Klankbord
Soms is er niet direct sprake van klachten, maar loopt u tegen situaties, gevoelens of gedachten aan in uw leven die u wilt bespreken met een professional voor advies of een professionele mening. Ook als u simpelweg uw hart wilt luchten is het klankbord zeer geschikt. Er zijn geen vaste sessies aan het klankbord gekoppeld. U bent vrij om te bespreken wat u wilt. Het tempo waarin de gesprekken plaats vinden is ook geheel naar eigen inzicht te bepalen. Sommige mensen vinden het prettig om te weten dat zij één keer per maand contact hebben met de psycholoog, terwijl andere mensen het juist prettig vinden om de gesprekken snel achter elkaar te hebben waardoor zij zelf weer verder kunnen.

Voor wie
Voor iedereen die met een psycholoog wilt praten.

Sessies
Éen bericht van uw kant met een reactie daarop van de psycholoog wordt gezien als één sessie. De invulling van de sessies zijn geheel vrij.

De klankbord sessies kunnen zowel op zichzelf ingezet worden als in combinatie met sessies uit andere thema's.

Ontspannen
De huidige maatschappij vraagt veel van mensen en daarnaast vragen mensen veel van zichzelf. In plaats van dat er gekozen wordt gaat men vaker voor én-én. Dat heeft zo zijn voordelen, maar een groot nadeel is dat men minder tijd overhoudt om te ontspannen. Het lichaam raakt daardoor gewent aan de spanning, waardoor het na verloop van tijd moeilijk is om op te merken of u spanning ervaart. Als de boog te lang gespannen blijft, dan heeft dat op den duur zowel lichamelijke als geestelijke gevolgen. Voor een gezonde levensstijl is het essentieel dat u voldoende ontspant. Dit kan gedaan worden door middel van ontspannings- en ademhalingsoefeningen uit te voeren of door activiteiten uit te voeren die u ontspannen.

Voor wie
Voor iedereen die meer wil ontspannen, zowel met behulp van ontspannings- en ademhalingsoefeningen als met dagelijkse activiteiten. Twijfelt u of online coaching geschikt is voor u? Meldt u dan aan voor de vrijblijvende intake, zodat wij samen kunnen onderzoeken of deze vorm van hulp bij uw situatie past.

Sessies

 • Wat is spanning eigenlijk?
 • Wat is ontspanning?
 • De ontspanningslijst.
 • Ademhalingsoefeningen.
 • Ontspanningsoefeningen.

De sessies gericht op ontspannen kunnen gecombineerd worden met sessies uit alle andere thema’s.

Piekeren
Piekeren is de verzamelnaam voor het hebben van een eindeloze stroom van (negatieve) gedachten, waarbij u nadenkt over zorgen, problemen, wat er gebeurd is in het verleden, wat er mogelijk gaat gebeuren in de toekomst en ga zo maar door. Deze stroom van gedachten is bij sommige mensen niet in toom te houden en kan daarmee een belasting in het dagelijks leven betekenen. Bij langdurig piekeren kan het een persoon zelfs lam leggen. Er zijn vele verschillende methoden om het piekeren te verminderen of zelfs te stoppen, maar wat werkt is per individu verschillend. Door gestructureerd methoden uit te proberen kunt u er achter komen wat voor u helpt.

Voor wie
Voor iedereen die in het dagelijks leven last heeft van piekeren.

Sessies

 • Nagaan wat piekeren voor u betekent.
 • Inventariseren waarover u piekert.
 • Uitvoeren van een kosten-baten analyse.
 • Kennismaken en oefenen met methoden om het piekeren te verminderen.
 • Inzichtelijk maken hoe u het piekeren kunt verminderen.

De piekeren sessies kunnen gecombineerd worden met sessies uit alle andere thema’s.

Probleemoplossing
Als u een probleem in uw leven ervaart kan dat u behoorlijk in de weg zitten. Het kan stress opleveren en het kan uiteindelijk voor lichamelijke en geestelijke klachten zorgen. Niet alle problemen zijn even gemakkelijk op te lossen en sommige problemen zijn niet op te lossen. In het laatste geval is acceptatie een manier om met het blijvende probleem om te gaan. In dit thema gaat u een onderscheid maken tussen de problemen waar u niets aan kunt veranderen en de problemen waar u wel wat aan kunt doen. De focus ligt op de problemen waarin u een rol kunt spelen in de oplossing ervan. Door middel van een stappenplan kunt u de oplossing voor een probleem zo goed mogelijk voorbereiden en uiteindelijk uitvoeren en evalueren.

Voor wie
Voor iedereen die ondersteuning kan gebruiken bij het oplossen van een probleem. Twijfelt u of online coaching geschikt is voor u? Meldt u dan aan voor de vrijblijvende intake, zodat wij samen kunnen onderzoeken of deze vorm van hulp bij uw situatie past.

Sessies

 • Inventarisatie van de problemen.
 • Op welke problemen heeft u geen invloed?
 • Op welke problemen heeft u wel invloed?
 • De 8 stappen van probleem oplossen.
 • Uw oplossing in de praktijk uitvoeren.

De probleemoplossing sessies kunnen gecombineerd worden met sessies uit alle andere thema’s.

Reflectie
Als u een coachingstraject heeft gevolgd kan het prettig zijn om na afloop terug te kijken op hetgeen u geleerd heeft in de afgelopen periode. U kijkt naar hoe u als persoon zich heeft ontwikkeld en u kijkt naar de toekomst. Wat neemt u mee van de afgelopen periode en blijft u toepassen? De reflectie wordt van harte aanbevolen, omdat het een prettige afronding van het traject kan betekenen en u direct op weg helpt voor als u straks geen begeleiding meer krijgt.

Voor wie
Iedereen die een coachingstraject heeft gevolgd.

Sessies

 • Reflectie.

De reflectie sessie wordt van harte aanbevolen ter afronding van elk coachingstraject.

Terugvalpreventie
Als u bent herstelt van een psychische problematiek, dan wilt u voorkomen dat het ooit weer terugkomt. Kenmerkend voor psychische problematiek is dat het niet van de een op de andere dag ontstaat. Vaak gaat het geleidelijk en op zo’n manier dat u het eigenlijk pas merkt als u bent teruggevallen. Dit thema haakt hierop in. Door een terugvalpreventieplan te maken beschrijft u vier verschillende fasen, waarbij groen staat voor alles in orde, geel voor iets minder goed, oranje voor beduidend minder goed en rood voor de daadwerkelijke terugval. U gaat elke fase voor uzelf uitpluizen en noteren wat u, of uw omgeving, voor u kunt doen als u in de desbetreffende fase zit. Op deze manier is het mogelijk om vroegtijdig in te grijpen en een terugval te voorkomen. Heeft u desondanks toch met een terugval te maken, dan kunt u de adviezen gebruiken hoe u de draad weer op kunt pakken.

Voor wie
Iedereen die inzicht wil krijgen in zijn gemoedstoestand en die een mogelijke terugval willen voorkomen. Twijfelt u of online coaching geschikt is voor u? Meldt u dan aan voor de vrijblijvende intake, zodat wij samen kunnen onderzoeken of deze vorm van hulp bij uw situatie past.

Sessies

 • Code Groen.
 • Code Geel.
 • Code Oranje.
 • Code Rood.
 • Het terugvalpreventieplan.

De terugvalpreventie sessies kunnen gecombineerd worden met sessies uit alle andere thema’s.

"Er is geen andere weg dan uw weg"