Skip to content

Method

Step 1: Register

You can register without obligation via the registration form by filling out your details and choosing your username and password for the Thamba Coaching website. Once your account has been approved you can log in on this website under 'register'. Two headings are then released: 'follow session' and 'schedule session'.

Step 2: The intake

At Thamba Coaching, communication between the client and the psychologist is happening through a specifically on care foussed secured chat function by KPN. Click on the heading 'follow session' and follow the instructions to register yourself for this secured chat. Here you will receive the intake form. Once you complete this form you can send it back via this same medium.

Step 3: The coachingsproposal

Based on the intake, a tailor-made coaching proposal is developed with the accompanying quotation. It goes without saying that adjustments can be made based on your instructions, so the coaching program will fit seamlessly with your situation.

Step 4: Payment and starting

After your agreement on the quotation and payment of the (first) invoice, you can start the same business day with the coaching program.

Step 5: De sessions

To follow a session, go to 'follow session' and choose on which device you want to access the secured chat. Optionally, you can download the program and the apps and open the chat from there. You will receive the sessions via this medium, after which you can follow and execute them and send them back.

Step 6: Schedule sessions

Once you have completed and returned a session, you indicate in the online calendar of Thamba Coaching when you want to receive a response from your psychologist. This way double appointments are prevented and you know when you can continue your program.

Step 7: The coaching

You will receive a response to the session that you have submitted with, if applicable, tips, support, guidance, confirmation and/or encouragement. You will also receive the next session, so you can continue your program at the time you want.

Step 8: The end

You can choose to conclude the coaching program with a reflection session in which you look back on how you have developed and indicate what you take with you after completing the program. This session is highly recommended because it can be experienced as pleasant to have a real completion before closing the program. Finally, you will receive a form in which you can evaluate the program and in which you can, if desired, leave a review for the website.

Korte bondige sessies:

In tegenstelling tot vele andere behandelingen zijn de online coaching sessies van Thamba Coaching kort, bondig en gefocust op één onderwerp. U bent gemiddeld 15 tot 30 minuten bezig met een sessie. Hierdoor bent u intensief bezig met uw ontwikkeling, kunt u focussen op elke stap van het traject en wordt u intensief begeleidt. Lange sessies kunnen veel tijd en energie kosten en dat vergroot de kans op het dalen van de motivatie om het traject af te maken. Doordat het korte sessies zijn blijft u gefocust, gemotiveerd en werkt u vaker en concreter aan de problematiek waar u tegenaan loopt.

Cognitieve gedragstherapie:

De sessies zijn gebaseerd op het principe van cognitieve gedragstherapie. Hierin staat centraal hoe u gebeurtenissen ervaart en welke gedachten en welke herinneringen u heeft aan en over specifieke situaties. Kenmerkend van deze techniek is dat niet de gebeurtenis de gevoelens, gedachten en handelingen beïnvloedt, maar dat u de gebeurtenis op een bepaalde manier bekijkt waardoor de gebeurtenis als zodanig wordt ervaren. Door middel van de sessies onderzoekt u wat u denkt en waardoor u zo denkt. U gaat onderzoeken of dit realistisch is of dat er sprake is van een disfunctionele denkstijl. Door de situaties opnieuw te bekijken en te beoordelen kan er een functionele denkstijl worden aangeleerd, waardoor u niet alleen realistischer denkt, maar dit ook merkt in wat u voelt en hoe u handelt. Een vicieuze cirkel kan met deze techniek worden doorbroken.

"Een reis van duizenden mijlen begint met één enkele stap"